Dịch vụ
Hoàn trả hồ sơ

Hoàn trả hồ sơ

Sau khi vấn đề được giải quyết triệt để, tiến hành bàn giao và hướng dẫn cụ thể để khách hàng hiểu rõ cũng như thành... Xem chi tiết
Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Sau khi tiếp nhận và lên hồ sơ cho khách hàng, tiến hành nghiên cứu và xử lí các thông tin, đưa giải pháp tốt nhất và xử lí theo giải pháp. Xem chi tiết
Đưa ra giải pháp xử lý

Đưa ra giải pháp xử lý

Sau khi tiếp nhận và lên hồ sơ cho khách hàng, tiến hành nghiên cứu và xử lí các thông tin, đưa giải pháp tốt nhất và xử lí theo giải pháp. Xem chi tiết
Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và tiến hành trao đổi chi tiết, liệt kê thông tin để tìm ra vấn đề mấu chốt mà khách hàng đang gặp phải. Xem chi tiết
Đối tác
Đăng ký nhận tin khuyến mãi